KLÍČ 2: Uvědom si, co jíš.

Zapisuj si všechno ,co jíš. To jediné, co budeme zatím dělat, je zapisovat. Důležité je, že to opravdu uděláš. Napiš vždy příslušné datum nahoru na stránku. A potom sepiš všechno, co jsi za celý den snědla. Je důležité, abys nic z toho, co napíšeš, nehodnotila. Je úplně jedno, jestli si myslíš, že to bylo moc nebo že jsi jedla špatné věci.

                                           ,,Nic neposuzuj a neodsuzuj!“

Může se stát, že získáš dlouhý seznam. Každopádně delší, než si myslíš. Vlastně to tak bude s naprostou jistotou. Neměj z toho špatný pocit. Pocity viny nikomu nepomůžou.

                                          ,,Pozoruj své jídelní zvyklosti jako vnější pozorovatel, který pouze zapisuje.“

 To bude úplně stačit. Víc dělat nemusíš. Určitě si přitom všimneš něčeho nápadného- totiž, že většinu toho, co přes den sníme a vypijeme, vůbec nebereme na vědomí.

,,Většinu toho, co přes den sníme a vypijeme, konzumujeme naprosto nevědomky.“

 Toto malé cvičení je velice zajímavé, hlavně proto, že změní naše vědomé vnímání. Mozek vybízí k všímavosti. Poprvé si uvědomíme, co vlastně jíme.

                                        ,,Naše výživa se opět vrátí na vědomou úroveň.“

Když pak budeš sedět v obýváku před velkým košíkem se sladkostmi a spořádáš čokoládovou tyčinku, nebude to už na nevědomé úrovni. A když sáhneš po druhé, udělá si rozum na seznamu druhou čárku.Začněme se tedy vědomě podílet na své výživě. A tím se všechno změní.

,,Můžeme ovlivnit pouze ty věci, kterých jsme si vědomi.“

Klíčem 2 se připravujeme na program, ale zatím :

Neměň nic na svých jídelních zvyklostech.

  1. Jez, co chceš.
  2. Neomezuj se.
  3. Zapisuj si všechno, co zkonzumuješ.
  4. Vzpomeň si i na maličkosti a zapiš si je.
  5. Nehodnoť se.